A A A

Skyriaus taryba:

Darius Virvilas, Ilona Pocienė, Antanina Tunaitienė, Faustas Bakys, Audronis Zairys, Ina Karpavičienė, Aidas Pavalkis, Renata Matuzienė, Vida Rekešienė, Alvydas Šimaitis, Rūta Misevičienė, Marius Jakelaitis, Aivaras Šlekys, Jonas Ivanauskas, Jolanta Žičkuvienė.

Etikos ir procedūrų komisija: Gintaras Petrušaitis, Irena Štyk, Danutė Rapševičienė, Diana Straukienė.

Finansų komisija: Saulis Povilius, Giedrius Žemaitis, Erika Žievienė.

Iždininkė - Daiva Vabalienė.

Atsakinga sekretorė - Ilona Pocienė

Spaudos atstovė - Renata Matuzienė